مونتاژ محصولات

چسب‌های Yvolution شرکت Kmelt محصولات نوآورانه‌ دیگری هستند که برای صنعت مونتاژ محصولات طراحی شده‌اند.

چسب‌های Kmelt Ultra چسب‌های گرما ذوبی هستند که در حوزه‌های مختلف کارایی بسیار بالایی دارند. این چسب‌ها می‌توانند در دماهای پایین اعمال شوند، بنابراین مصرف انرژی را کاهش می‌دهند. همچنین،  این چسب‌ها چسب‌هایی صنعتی با پایداری حرارتی عالی، رنگ روشن و بوی بسیار کم هستند و به همین دلیل به طور گسترده در صنعت مواد غذایی و مواد غذایی منجمد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مونتاژ محصولات - چسب کیلمت
مونتاژ محصولات - چسب کیلمت